Diabetesta sairastavien määrä

Suomessa diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa henkilöä. 

Vuosittain diabetes todetaan noin 22 000 henkilöllä Suomessa. Heistä vajaa 2000 sairastuu tyypin 1 diabetekseen, puolet alle 20-vuotiaana ja puolet yli 20-vuotiaana.

Diabetesta sairastaa Suomessa yhteensä noin 500 000 henkilöä. Noin 400 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta ja noin 55 000 tyypin 1 diabetesta. Muita diabetestyyppejä on vähemmän. Raskausdiabetes todetaan noin 20 prosentilla eli yhdellä viidestä synnyttäjästä.

Voit lukea lisää muun muassa diabeteksen yleisyydestä Suomessa THL:n ylläpitämästä diabeteksen laaturekisteristä. Rekisterin tiedot päivitetään kuuden kuukauden välein.

Maailmanlaajuisesti diabetesta sairastavia arvioidaan olevan noin 463 miljoonaa. Määrän ennustetaan lisääntyvän 700 miljoonaan vuoteen 2045 mennessä.

Kiinnostaako kansainvälinen tieto diabeteksesta? Tutustu Maailman Diabetesjärjestön sivuihin.

Päivitetty  12.4.2022

Kyllä