Oman insuliinierityksen selvittäminen

Haiman insuliinin erityskykyä voidaan selvittää C-peptidin ja samanaikaisen verensokeriarvon määrittämisellä verikokeesta. 

Diabeteksen toteamisen jälkeen tarkemman diabetestyypin ja hoidon määrittämiseksi voi olla tarpeen selvittää haiman insuliinierityskykyä.

Veren insuliinipitoisuuden mittaamista ei yleensä käytetä insuliinierityksen selvittämiseksi, sillä insuliini kulkeutuu haimasta ensin maksaan ja vain noin puolet sen jälkeen muualle elimistöön verenkierron kautta. Beetasoluissa syntyvästä insuliinin esiasteesta pilkotaan osa eli C-peptidi pois ja jäljelle jää aktiivinen insuliini.

Insuliinituotantoa voidaan selvittää mittaamalla samanaikaisesti verikokeesta veren C-peptidin pitoisuus ja veren glukoosipitoisuus eli verensokeri. Insuliininpuutetta voidaan arvioida C-peptidin pitoisuuden perusteella vain, jos verensokeri on koholla > 7 mmol/l. Alle 7 mmol/l verensokerin tasolla C-peptidin pitoisuus on normaalistikin matala.

Insuliininpuutteessa verensokeri on koholla ja C-peptidi matala. Insuliiniresistenssissä puolestaan C-peptidi ovat koholla. Insuliiniresistenssissä insuliinin vaikutus kudoksissa on heikentynyt, ja haiman insuliinieritys lisääntynyt.

Koska C-peptidiä mitataan

C-peptidi mitataan, jos on tarve selvittää tarkemmin insuliinipuutoksen astetta. Se voi olla tarpeen diabeteksen tyypin määrittämisessä tai pidempään diabetesta sairastaneen tilanteen ja hoitotavan valinnan arvioinnissa.

C-peptidin pitoisuuden määritys ei vaikuta ensihoidon valintaan. Diabeteksen alkuvaiheessa C-peptidin pitoisuuden tulkinta voi olla vaikeaa, koska pitkään kestänyt korkea verensokeri itsessään heikentää insuliinin eritystä, jolloin C-peptidin pitoisuus voi pienentyä ohimenevästi.

C-peptidin tuloksen tulkinta

C-peptidin pitoisuus ja verensokeri mitataan usein ateriakokeena aamupalan jälkeen. Ateria nostaa verensokeria ja kiihdyttää insuliinin eritystä. Kaksi tuntia aterian jälkeen ja verensokerin ollessa yli 7 mmol/l C-peptidin pitoisuus on normaalisti yli 0,7 nmol/l (nanomoolia litrassa). Taso alle 0,7 nmol/l diabeteksessa viittaa insuliinin tarpeeseen ja taso alle 0,3 nmol/l viittaa merkittävään insuliinipuutokseen.

Korkea C-peptidin pitoisuus, yli 0,9 nmol/l puolestaan viittaa insuliinin alentuneeseen vaikutukseen ja insuliiniresistenssiin.

Päivitetty  12.4.2022

Kyllä