Alkoholin riskikäyttö diabeteksessa

Alkoholin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Mitään yleistä alkoholin turvallisen käytön ylärajaa diabeteksessa ei voida määrittää. 

​Diabeteksen ja sen hoidon lisäksi esimerkiksi sukupuoli, paino ja ikä vaikuttavat siihen, miten elimistö reagoi alkoholiin ja milloin alkoholinkäytöstä voi koitua terveyshaittoja.

Lääketieteessä alkoholin ongelmakäyttö nähdään jatkumona riskikäytöstä haitalliseen käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen.

  • Riskikäytössä alkoholin kulutus on runsasta tai humalajuominen toistuvaa, mutta terveyshaittoja ei vielä ole ilmaantunut. Varhaisia terveysoireita voivat olla vatsaoireet ja univaikeudet.
  • Alkoholin haitalliseen käyttöön liittyy fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia terveyshaittoja.
  • Alkoholiriippuvuuden eli alkoholismin oireita ovat sietokyvyn kasvu, vaikeus lopettaa tai rajoittaa käytön määrää, juomisen jatkuminen haitoista huolimatta, juomisen pakonomaisuus ja vieroitusoireet käytön vähentyessä tai loppuessa.

Humalajuominen on aina riski diabeteksessa. Diabetesta sairastavan täytyy pystyä huolehtimaan itsestään ja hoidostaan. Hoidon unohtaminen ja laiminlyöminen alkoholin käytön yhteydessä on vaaraksi terveydelle.

Alkoholin riskikäytön yleiset rajat
Ketkä? Vähäisen riskin taso Kohtalaisen riskin taso Korkean riskin taso
Terveet, työikäiset naiset 0–1 annosta päivässä  7 annosta viikossa viikossa 12–16 annosta tai enemmän
Terveet, työikäiset miehet 0–2 annosta päivässä 14 annosta viikossaViikossa 23–24 annosta tai enemmän
Raskaana olevat Ei ollenkaan
Henkilöt, joilla on todettu alkoholin terveyshaittoja tai riippuvuus Ei ollenkaan
Yli 65-vuotiaat Enintään 0–2 annosta päivässä tai 7 annosta viikossa

Ikääntyminen heikentää alkoholia sietoa. Kehon koostumus muuttuu: elimistön rasvapitoisuus lisääntyy ja vesipitoisuus vähenee, alkoholi päihdyttää enemmän kuin nuorempana. Aivojen, maksan ja munuaisten toimintakyky hiipuu vanhetessa. Jos iäkkäällä ihmisellä on sairauksia ja lääkityksiä, hänen kannattaa harkita alkoholista pidättäytymistä vielä tarkemmin.

Alkoholin riskikäytön tunnistaminen - AUDIT

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on maailman terveysjärjestön kehittämä testi, jolla arvioidaan alkoholin käyttöä ja siihen liittyviä riskejä. Kyselyn avulla voi selvittää omaa alkoholin käyttöään ja sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu.

Alkoholin riskikäyttöön liittyviä laboratoriotutkimuksia

Kyselyiden ja haastattelun lisäksi alkoholin riskikäytön vaikutusta elimistössä voidaan tutkia laboratoriokokeilla. Näitä ovat

  • desialotransferriini-testi (S-CDT)
  • maksan toimintakoe eli glutamyltransferaasi (S-GT)
  • verihiutaleiden eli trombosyyttien mittaus (B-Tromb)
  • veren punasolujen tilavuusmittaus (E-MCV).
 

Kyllä

Päivitetty  9.3.2021