Alkoholin riskikäyttö diabeteksessa

Alkoholin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Mitään yleistä alkoholin turvallisen käytön ylärajaa diabeteksessa ei voida määrittää. 

Diabeteksen ja sen hoidon lisäksi esimerkiksi sukupuoli, paino ja ikä vaikuttavat siihen, miten elimistö reagoi alkoholiin ja milloin alkoholinkäytöstä voi koitua terveyshaittoja.

Lääketieteessä alkoholin ongelmakäyttö nähdään jatkumona riskikäytöstä haitalliseen käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen.

  • Riskikäytössä alkoholin kulutus on runsasta tai humalajuominen toistuvaa, mutta terveyshaittoja ei vielä ole ilmaantunut. Varhaisia terveysoireita voivat olla vatsaoireet ja univaikeudet.
  • Alkoholin haitalliseen käyttöön liittyy fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia terveyshaittoja.
  • Alkoholiriippuvuuden eli alkoholismin oireita ovat sietokyvyn kasvu, vaikeus lopettaa tai rajoittaa käytön määrää, juomisen jatkuminen haitoista huolimatta, juomisen pakonomaisuus ja vieroitusoireet käytön vähentyessä tai loppuessa.

Humalajuominen on aina riski diabeteksessa. Diabetesta sairastavan täytyy pystyä huolehtimaan itsestään ja hoidostaan. Hoidon unohtaminen ja laiminlyöminen alkoholin käytön yhteydessä on vaaraksi terveydelle.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä