Ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset diabeteksessa

Diabetesta sairastavan ryhmän 2 ajoluvan omaavan ajoterveys arvioidaan ja kirjataan potilaskertomukseen 1–3 vuoden välein.

Ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset koskevat kuorma-auton, linja-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaa, sekä yli 3,5 tonnia painavan henkilö- tai matkailuauton kuljettajaa sekä taksin kuljettajaa.

Diabetesta sairastavan ajoterveyden edellytykset ryhmässä 2 ovat:

  • Säännölliset lääkärikäynnit hoitosuunnitelman mukaan.
  • Henkilö tunnistaa täysin verensokerin laskun oireet.
  • Henkilö osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin aiheuttaman riskin ajoneuvon kuljettamiselle ja liikenneturvallisuudelle.
  • Insuliinia tai muita hypoglykemian riskiä lisääviä lääkkeitä käyttävä seuraa itse verensokeriaan vähintään kaksi kertaa päivässä sekä ennen ajoa ja pidemmän ajon aikana.
  • Hänellä ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa edeltävän 12 kuukauden aikana.
  • Liian korkean verensokerin aiheuttamat riskit liikenneturvallisuudelle on myös huomioitu.
  • Diabetekseen ei liity sairauksia, jotka muuten heikentävät ajoterveyttä.

Jos henkilön ajoterveysedellytykset eivät diabeteksen, muiden sairauksien tai päihteiden käytön vuoksi täyty ryhmässä 2, lääkäri kieltää ajamasta näitä ajoneuvoja ja ilmoittaa ajokiellon poliisille. Jos kuitenkin ryhmän 1 ajoterveysedellytykset täyttyvät, hän voi ajaa näitä ajoneuvoja.

Vakavan hypoglykemian jälkeen selvitetään siihen johtaneet tekijät ja tarpeen mukaan muutetaan diabeteksen hoitoa ja seurantaa. Seurantaan suositellaan glukoosisensorointia.

Päivitetty  21.4.2022

Kyllä