Mitä asioita diabeteksessa seurataan?

Hoitotapaamisissa keskustellaan elintavoista, omaseurannasta ja lääkehoidosta sekä  seurataan diabeteksen mahdollisia lisäsairauksia tai niiden riskitekijöitä erilaisilla tutkimuksilla.

Omaseurannan toteutumisesta, lääkehoidon sopivuudesta ja ruokailu- ja liikuntatottumuksista keskustellaan tarpeen mukaan 1–4 kertaa vuodessa. Lisäksi seurataan diabeteksen mahdollisia lisäsairauksia tai niiden riskitekijöitä sekä tuetaan toiminta- ja työkykyä.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä