Mitä glukoosisensorointi on?

Jatkuva glukoosiseuranta eli glukoosisensorointi mittaa ihonalaisen kudoksen soluvälinesteen glukoosipitoisuutta.

Perinteisen verensokerin mittauksen rinnalle ja tilalle on tullut glukoosisensorointi. Glukoosisensoroinnissa mitataan ihonalaisesta kudoksesta soluvälinesteen glukoosipitoisuutta tietyn jakson ajan tai jatkuvasti. Se ei ole täysin yhteneväinen verensokerin mittauksen kanssa, mutta riittävän tarkka kuvastamaan verensokeriarvoa silloin kun verensokeri on tasainen eli esimerkiksi ennen syömistä. Siksi glukoosisensorin lukemaa voi käyttää myös ateriainsuliinin annoksen arvioimisessa.

Yksittäisen verensokerilukeman lisäksi tai sijaan kannattaa enemmän kiinnittää huomiota verensokerin muutoksen suuntaan ja nopeuteen sekä toistuviin verensokerin trendeihin eli verensokerin toistuvaan käyttäytymiseen eri aikaan vuorokaudesta.

Sensorointi sopii periaatteessa kenelle vaan diabetesta sairastavalle, joka oppii ja ymmärtää laitteen toiminnan, käytön ja rajoitukset. Käytännössä hyöty suhteessa kustannuksiin on suurin insuliinipuutoksen monipistoshoidossa ja pumppuhoidossa.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä