Pumppuhoidon turvallisen ja monipuolisen käytön edellytykset

Insuliinipumpun turvallinen käyttö edellyttää, että ymmärtää miten pumppuvälineistö toimii ja osaa reagoida mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Insuliinipumppuhoito vaatii niin hoitoyksiköltä kuin diabetesta sairastavalta asiaan paneutumista ja pumppuhoidon monipuolisten ominaisuuksien hyödyntämisen opettelua.

Pumpun turvallinen käyttö edellyttää säännöllistä verensokerin omaseurantaa glukoosisensoroinnilla tai tiiviillä omamittauksilla ja reagointia liian mataliin tai korkeisiin verensokerin arvoihin. Pumpun ja sen tarvikkeiden lisäksi mukana on kuljetettava tai muuten on oltava saatavilla varakanyyli ja -paristot. Lisäksi järjestelmän toimintahäiriön vuoksi saatavilla tulee olla varainsuliinia ja sen pistosvälineet sekä verensokerimittari ja siihen liuskat.

Jotta insuliinin pumppuannostelu on turvallista ja sen ominaisuuksia hyödynnetään, pumpun käyttäjän tulee

  • hallita insuliinin käsittely sekä pumppuvälineistön ja ketoainemittarin käyttö.
  • ymmärtää pikainsuliinin lyhyt vaikutusaika ja happomyrkytyksen riski, jos insuliinin saanti jostain syystä keskeytyy.
  • osata annostella insuliinia tarvittaessa kynillä tai insuliiniruiskulla, jos joudutaan siirtymään pumpulta pistoksille.
  • osata käyttää annoslaskuria.
  • osata katsoa ja ilmoittaa pumpusta annoslaskurin ja perusinsuliinin asetukset ja ymmärtää säätöjen tekemisen pääperiaatteet ja perusteet.

Päivitetty  17.5.2022

Kyllä