Pumppuhoidon turvallisen ja monipuolisen käytön edellytykset

Insuliinipumpun turvallinen käyttö edellyttää, että ymmärtää miten pumppuvälineistö toimii ja osaa reagoida mahdollisissa ongelmatilanteissa.

​Jotta insuliinin pumppuannostelu on turvallista ja sen ominaisuuksia hyödynnetään, pumpun käyttäjän tulee

  • hallita insuliinin käsittely sekä pumppuvälineistön ja ketoainemittarin käyttö.
  • ymmärtää pikainsuliinin lyhyt vaikutusaika ja happomyrkytyksen riski, jos insuliinin saanti jostain syystä keskeytyy.
  • osata annostella insuliinia tarvittaessa kynillä tai insuliiniruiskulla, jos joudutaan siirtymään pumpulta pistoksille.
  • osata käyttää annoslaskuria.
  • osata katsoa ja ilmoittaa pumpusta annoslaskurin ja perusinsuliinin asetukset ja ymmärtää säätöjen tekemisen pääperiaatteet ja perusteet.
Insuliinipumppuhoito; diabeteksen hoito

Kyllä

Päivitetty  3.5.2021