Insuliinipumppuhoidon varajärjestelmä

Insuliinipumpun käyttäjällä tulee olla suunniteltuna varajärjestelmä eli monipistoshoidon annokset ja annosteluvälineet, jotka voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.

​Jos insuliinipumppuun tai sen insuliiniannosteluun tulee jokin ongelma tai keskeytys, tarvitaan varajärjestelmää. Käytännössä pumpun perusinsuliiniohjelman mukaista annosta lisätään 20 prosentilla monipistoshoitoon siirryttäessä. Perusinsuliinin ja ateriainsuliinin annoksia tarkistetaan glukoosisensorilla tai verensokerin omamittauksilla.

Esimerkki:

Perusinsuliiniohjelmassa vuorokauden perusinsuliinin annos on yhteensä 20 yksikköä. Monipistoshoitoon siirryttäessä pitkävaikutteista insuliinia annostellaan 24 yksikköä. Sopivin varajärjestelmän perusinsuliini on noin 12 tunnin välein annosteltava detemirinsuliini. Sen kokonaisannos jaetaan kahteen osaan: 12 + 12 yksikköä.

Jos pitkävaikutteiseen insuliinin siirtyminen tapahtuu aamulla tai aamupäivällä ennen klo 12, voidaan annostella koko aamuannos. Jos siirtyminen tapahtuu klo 12–18 välissä, voidaan annostella puolet aamuannoksesta. Jos siirtyminen tapahtuu klo 18 jälkeen, voidaan annostella koko ilta-annos.

Koska pitkävaikutteisen perusinsuliinin vaikutus alkaa vasta 2–3 tunnin kuluessa, laitetaan aluksi 1–2 yksikköä pikainsuliinia sitä viivettä paikkaamaan.

Ateriainsuliini ja tarvittaessa korjausinsuliini pistetään insuliinikynällä samoilla suhteilla kuin pumppuhoidossa.

Päivitetty  17.5.2022

Kyllä