Peruinsuliinin annostelu pumpulla

Insuliinipumppuhoidossa perusinsuliinin vaikutus saadaan aikaan pikainsuliinin jatkuvalla infuusiolla ihonalaiseen rasvakudokseen. 

​Pumpussa käytetään nykyisin yksinomaan pikainsuliinia. Perusinsuliinin annosnopeus eli basaali ohjelmoidaan tuntikohtaisesti henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan. Aikuisella tavallinen annosnopeus on 0,5–1,5 yksikköä tunnissa. Huomattavan insuliiniherkillä annosnopeus voi olla pienempikin.

Perusinsuliinin annostelunopeus säädetään glukoosisensoroinnin avulla. Aikuisella on tavallista, että perusinsuliinin tarve on vähäisempi alkuyöstä, lisääntyy aamua kohti ja päiväsaikaan vaihtelee päivän rasituksen mukaan.

Pumppuannostelussa pystytään joustavasti reagoimaan insuliinin tarpeen vaihteluun, koska pikainsuliinin vaikutusaika on lyhyt. Annosmuutos näkyy veren insuliinipitoisuudessa noin tunnin kuluttua. Samasta syystä häiriö insuliinin saannista johtaa nopeasti insuliinin puutokseen ja verensokerin nousuun.

Useita annosteluohjelmia

Perusinsuliinin annosnopeutta voi säätää erilaiseksi myös eri päiville. Esimerkiksi säännöllisessä liikuntaharrastuksessa voi liikuntapäiville tehdä erilaisen annosteluohjelman kuin muille päiville. Jos arki- ja viikonlopun rytmi vaihtelee huomattavasti, voi myös näille tehdä erilaisen annosteluohjelman.

Tilapäinen perusinsuliinin eli basaalin annosmuutos

Perusinsuliinin annostelua voi tilapäisesti muuttaa helposti. Tilapäisestä basaalista käytetään lyhennystä TBA eli tilapäinen basaalin annos tai TBR eli temporary basal rate. Esimerkiksi liikunnan yhteydessä tai sen jälkeen on helppo vähentää perusinsuliinin annostelua. Jos annosta vähennetään esimerkiksi 20 tai 30 prosenttia, pumppuun säädetään tilapäinen basaalin annos 80 tai 70 prosenttia normaalista halutulle ajalle. Sairauspäivinä insuliinin tarve lisääntyy. Pumpulla on helppo lisätä perusinsuliinin annostelua tilapäisesti halutulle ajalle.

Pumpun perusinsuliinin annostelun voi tarvittaessa myös hetkellisesti pysäyttää. Koska pumppu annostelee pelkästään pikainsuliinia, pysäytys voi yleensä olla korkeintaan kaksi tuntia ilman lisäannostelua.

Päivitetty  17.5.2022

Kyllä