Pitkävaikutteiset insuliinijohdokset

Pitkävaikutteisia insuliinijohdoksia ovat degludekinsuliini, detemirinsuliini ja glargininsuliini.

Perusinsuliinin vaikutus on aina yksilöllinen ja annosriippuvainen. Eri pitkävaikutteisten insuliinijohdosten yksikkökohtainen vaikutus ei välttämättä ole sama. Jos perusinsuliinivalmistetta vaihdetaan, voi olla tarpeen säätää annosta suuntaan tai toiseen 10–20 prosenttia.

Haitarin otsikkotaso2
Detemirinsuliini 100 yks/ml

Detemir insuliinin vaikutus alkaa 1–2 tunnissa ja kestää annoksen mukaan yksilöllisesti 12–24 tuntia. Vaikutus on suhteellisen tasainen. Joillakin voi olla lievä vaikutushuippu 6–8 tunnin kuluttua pistämisestä. Detemirinsuliinin kauppanimi on Levemir® (1/2021).

Glargininsuliini 100 yks/ml

Glargin 100 yks/ml insuliinin vaikutus alkaa 2–4 tunnissa ja kestää yleensä 20–24, jopa 26 tuntia. Vaikutus on suhteellisen tasainen. Joillakin voi tulla lievä vaikutushuippu. Glargininsuliini 100 yks/ml valmisteiden kauppanimet ovat Abasaglar® ja Lantus® (1/2021).

Glargininsuliini 300 yks/ml

Glargin 300 yks/ml insuliinin vaikutus alkaa 2–4 tunnissa ja kestää 24–36 tuntia. Vaikutus on tasainen, sillä ei useimmilla ole merkittävää vaikutushuippua. Se pistetään kerran vuorokaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, mutta mieluiten muutaman tunnin sisällä samaan aikaan joka päivä. Valmisteen vahvuus on 300 yks/ml. Insuliinikynästä annostellaan normaalisti yksiköitä, mutta insuliiniannoksen tilavuus on kolme kertaa pienempi verrattuna 100 yks/ml vahvuuteen. Sillä on merkitystä erityisesti isoilla insuliiniannoksilla. Glargininsuliini 300 yks/ml valmisteen kauppanimi on Toujeo® (1/2021).

Degludekinsuliini 100 yks/ml ja 200 yks/ml

Degludekinsuliinin vaikutus alkaa 3–4 tunnissa ja kestää yli vuorokauden 33–42 tuntia. Se on kaikkein pitkävaikutteisin perusinsuliini. Annoksen muuttaminen näkyy verensokerissa noin 3 vuorokauden kuluessa. Degludekinsuliinin pistosaika voi eri päivinä jonkin verran vaihdella tarpeen mukaan joustavasti. Pistosten välillä on aina oltava vähintään 8 tuntia ja enintään 40 tuntia.

Degludekinsuliinia on kahta eri vahvuutta. Niiden vaikutus ei olennaisesti eroa toisistaan. Vahvemman 200 yks/ml valmisteen insuliiniannoksen tilavuus on kaksi kertaa pienempi verrattuna 100 yks/ml vahvuuteen. Degludekinsuliinin kauppanimi on Tresiba® (1/2021).

diabeteksen hoito; insuliinihoito; insuliini

Kyllä

Päivitetty  3.5.2021