Pitkävaikutteiset insuliinijohdokset

Pitkävaikutteisia insuliinijohdoksia ovat degludekinsuliini, detemirinsuliini ja glargininsuliini.

Perusinsuliinin vaikutus on aina yksilöllinen ja annosriippuvainen. Eri pitkävaikutteisten insuliinijohdosten yksikkökohtainen vaikutus ei välttämättä ole sama. Jos perusinsuliinivalmistetta vaihdetaan, voi olla tarpeen säätää annosta suuntaan tai toiseen 10–20 prosenttia.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä