Insuliinien pistosvälineet

Pistosvälineiden sopivalla valinnalla insuliinin pistäminen pyritään saamaan mahdollisimman vaivattomaksi. Välineiden valintaan saa ohjausta omalta hoitajalta.

Insuliinin pistämiseen tarvitaan insuliinia sisältävä pistosväline ja neulat. Insuliini on joko esitäytetyssä insuliinikynässä tai monikäyttöisen insuliinikynän vaihdettavissa insuliiniampullissa. Insuliini annostellaan kynästä puolen tai yhden, isommilla annoksilla kahden yksikön portain. Insuliinikynissä annos asetetaan kynän päästä ja asetettu annos näkyy annosikkunasta.

Insuliinia voidaan pistää myös ainoastaan insuliinin pistämiseen tarkoitetulla yksikköruiskulla, jossa on neula valmiina.

Insuliinin pistosvälineet ovat maksuttomia hoitotarvikkeita. Pistosvälineet saa hoitopaikan tekemän hoitovälinelähetteen perusteella oman kunnan hoitovälinejakelusta.

Insuliini ostetaan apteekista, ja sitä varten tarvitaan lääkärin kirjoittama sähköinen lääkeresepti. Kelan erityiskorvattavuuden hakemiseen insuliinihoidosta tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto.

Haitarin otsikkotaso2
Insuliinikynän neulan valinta

Insuliinin pistämiseen tarvittavia insuliinikynän neuloja on eripituisia. Suositeltavat pituudet useimmille ovat 4–6 mm. Neulan pituuden valintaan vaikuttaa rasvakudoksen paksuus.

Sairaaloissa ja kotihoidossa suositellaan käytettäväksi turvakynäneuloja, joiden suojamekanismi estää pistostapaturmia. Turvakynäneuloilla voi pistää vain yhden kerran.

Esitäytetty insuliinikynä

Esitäytetyssä insuliinikynässä insuliini on valmiina. Kun esitäytetty kynä loppuu, tai kun sen käyttöaika umpeutuu, otetaan uusi kynä käyttöön. Apteekista kynät ostetaan viiden tai kymmenen kynän paketeissa.

Monikäyttöinen insuliinikynä

Monikäyttökynässä on vaihdettava insuliiniampulli. Monikäyttökynät ovat insuliinikohtaisia eli tietylle insuliinivalmisteelle täytyy olla insuliinin valmistajan oma ampullikynä. Apteekista ampullit tulevat viiden ampullin paketeissa.

Joissain ampullikynissä on myös muistitoiminto. Tällöin kynästä näkee, milloin edellinen insuliiniannos on otettu. Monikäyttökynä luovutetaan hoitotarvikejakelusta. Sen voi myös itse ostaa maahantuojalta.

Neulojen hävittäminen

Neulojen hävittämisessä noudatetaan jokaisen kunnan jätehuoltosääntöjä. Jos kunnan ohjeita ei neulojen hävittämisestä ole, neulat voi kerätä korkilla suljettavaan purkkiin, jonka voi hävittää sekajätteen joukossa. Neula kannattaa taittaa tai katkaista erillisellä neulankatkaisijalla. Käytettyjä neuloja varten on joissakin apteekeissa astia neulajätteitä varten.

Diabetes; insuliinihoito; insuliini; pistoshoito

Kyllä

Päivitetty  30.4.2021