Glukoosisensorointi aterioiden välillä

Glukoosisensorin käyrästä saa hyvän kuvan verensokerin käyttäytymisestä aterioiden välillä,  mutta korjausinsuliinin käytössä kannattaa olla varovainen.

Glukoosisensorilla voi selvittää erilaisten syömisten vaikutusta ja miten ateriainsuliinin annos ja annostelun ajankohta vaikuttavat verensokeriin.

Aterioiden välisissä glukoosiarvoissa ja niihin reagoinnissa on erityisen tärkeää ottaa huomioon trendinuolen suunta ja aika edellisestä pistoksesta eli kuinka paljon edellisestä pikainsuliinin annoksesta on jäljellä elimistössä.

Pikainsuliinin yksilöllinen vaikutusaika on useimmilla 3–5 tuntia. Insuliinin voimakkain vaikutus tulee yleensä 2 tunnin sisällä pistoksesta. Siksi pikainsuliinin korjausannoksia ei pääsääntöiset suositella alle 2 tunnin välein vaikka trendinuoli osoittaisi verensokerin nousua. Kannattaa seurata verensokerin muutosta 1–2 tuntia eteenpäin ennen lisäinsuliinin annostelua.

Yleinen syy korkeaan aterianjälkeiseen verensokeriin on pikainsuliinin annostelu juuri ennen syömistä tai aterian jälkeen, jolloin insuliinin vaikutus myöhästyy.

Jos aterian hiilihydraattimäärä tuli arvioitua alakanttiin ja glukoosiarvo on 2 tuntia aterian jälkeen:

  • yli 14 mmol/l ja trendinuoli ylöspäin ↑ tai ↗, voit ottaa puolet tavanomaisesta korjausannoksestasi ja tarkistaa lukeman uudelleen tunnin kuluttua.
  • 10-14 mmol/l ja trendinuoli ylöspäin ↑, voit myös harkita ottavasti puolet tavanomaisesta korjausannoksesta aikaisemman kokemuksesi mukaan.
  • yli 10 mmol/l, mutta trendinuolen suunta alaspäin ↓ tai ↘, älä ota korjausannosta vaan tarkista lukema puolen tunnin ja tunnin kuluttua. Tällöin ateriassa on ollut paljon nopeita hiilihydraatteja tai pikainsuliini vaikutus on viivästynyt.

Insuliinipumpuissa ja joissakin verensokerimittareissa on annoslaskuri, joka huomio edeltävästä pikainsuliiniin annoksesta jäljellä olevan insuliinimäärän. Tämä auttaa välttämään ylikorjausta.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä