Glukoosisensoroinnin käyttö omaseurannassa

Glukoosisensorointi on pitkälti syrjäyttänyt sormenpäästä tehtävät verensokerin mittaukset monipistoshoidon ja pumppuhoidon omaseurannassa.

Glukoosisensoroinnilla saadaan huomattavasti tarkempaa tietoa verensokerin käyttäytymisestä ja insuliinihoidon toimivuudesta kuin yksittäisillä verensokerimittauksilla. Sormenpäämittauksia tehdään edelleen tarvittaessa varmistamaan sensorin antamaa tulosta. Osassa laitteissa tarvitaan päivittäisiä kalibrointimittauksia sormenpäästä.

Perinteinen verensokerin omamittaus on yleensä riittävä ei-insuliinihoitoisessa tai perusinsuliinihoitoisessa diabeteksessa. Tällöinkin voi lyhytaikaisesta glukoosisensoroinnista olla hyötyä elintapahoidon tehostamisessa ja lääke- tai insuliinihoidon suunnittelussa.

Glukoosisensoroinnin saatavuudessa saattaa olla vaihtelua eri puolilla maata. Olennaista on myös, että glukoosisensorointia käyttävä henkilö itse oppii hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia omahoitonsa toteuttamisessa.

Lisää tietoa glukoosisensoroinnin toimintaperiaatteesta, luotettavuudesta ja käytöstä hoidon suunnittelussa ja sokeritasapainon arvioinnissa löydät Diabetestalon osiosta:

Glukoosisensorointia pumppuhoidossa käsitellään pumppuhoidon yhteydessä:

Suomessa myynnissä olevat ja monipistoshoitoon soveltuvat glukoosisensoroinnin järjestelmät löytyvät maahantuojien sivuilta:

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä