Laboratoriokokeisiin meno

Tarkista ennen laboratorioon menoa vaativatko suunnitellut kokeet ravinnotta oloa tai näytteenottoa ennen tiettyä kellonaikaa.

Useimmat tavalliset laboratoriotutkimukset eivät vaadi ravinnotta oloa. Kun tutkimuksista sovitaan, kannattaa samalla selvittää vaativatko ne paastoa eli 10 tuntia ravinnotta oloa. Laboratoriolähetteessä paastotutkimuksen lyhenteessä on f-kirjain (fasting).

Haitarin otsikkotaso2
Tavalliset diabeteksen seurantakokeet eivät vaadi paastoa

Diabetesta sairastavan tavallisista seurantakokeista ravinnotta oloa tarvitaan vain, jos halutaan nimenomaan tutkia verensokeri tai veren rasva-arvot aamulla ravinnotta olon jälkeen. Jos henkilö seuraa itse verensokeria omamittauksilla, paastosokeria ei yleensä tarvita. Myös veren rasva-arvot voi ottaa kevyen aamupalan jälkeen, ellei nimenomaan pyydetä paastokoetta.

Sokerihemoglobiini HbA1c kokeeseen ei tarvitse olla ravinnotta.

Laboratorioon menon aamuna omat tablettilääkkeet voi ottaa aamulla normaalisti, ellei hoitoyksikkö toisin ohjeista.

Pääsääntöisesti laboratoriotutkimukset siis voidaan insuliinihoitoisella ottaa niin, että perusinsuliini pistetään normaalisti. Jos käytössä on monipistoshoito, niin aamulla syödään kevyt aamupala sekä pistetään sitä vastaava määrä pikainsuliinia.

Jos tutkimus edellyttää paastoa

Mikäli tutkimus edellyttää ravinnotta oloa, edellisen päivän tai illan perusinsuliini pistetään normaalisti. Tutkimukset tehdään aamulla esimerkiksi klo 7–9 välillä. Tutkimukseen mennään vähintään 10 tunnin ravinnotta olon jälkeen, lasillisen vettä voi juoda aamulla.

Aamupala syödään ja sitä vastaava pikainsuliini annostellaan vasta laboratoriotutkimusten jälkeen. Jos perusinsuliinin pistos on aamulla, se voidaan pistää näytteenoton jälkeen. Myös verensokerin tablettilääkkeet voi ottaa vasta tutkimuksen jälkeen.

Jos verensokeri laskee ravinnotta ollessa aamulla herkästi liian matalalle, kannattaa tarkistaa, ettei perusinsuliinia ylipäätään ole liikaa. Jos on tarpeen, esimerkiksi laboratorioon matkustamista tai odottamista ajatellen, voi edellistä perusinsuliinia vähentää yksilöllisesti noin 10–20 %.

Koe ennen tiettyä kellonaikaa

Jotkut laboratoriotutkimukset edellyttävät näytteenottoa tiettyyn kellonaikaan. Esimerkiksi kilpirauhaskoe P-TSH pitää ottaa aamupäivällä ennen klo 10 ja ennen mahdollisen kilpirauhaslääkkeen ottoa.

laboratoriokokeet; Diabetes

Kyllä

Päivitetty  10.1.2022