Kortikosteroidit lisäävät insuliinin tarvetta

Kortisonihoito voi laukaista sairastumisen diabetekseen tai tuoda esille piilevän diabeteksen. Diabetesta sairastavalla kortisoni lisää insuliinin tarvetta ja nostaa verensokeria.

Kortisonihoitoa käytetään erilaisissa tulehdussairauksissa. Suun kautta otettava tablettihoito voi kestää lyhyemmän aikaa, kuten esimerkiksi astman pahenemisvaiheessa tai viikkoja, kuten suolistotulehduksessa tai jopa useamman vuoden, kuten joissakin reumasairauksissa.

Kortikosteroidit lisäävät insuliinin tarvetta ja nostavat verensokeria yksilöllisesti, valmisteesta ja sen annoksesta riippuen. Diabetesta sairastavalla lääkehoidon tarve yleensä lisääntyy tai tarvitaan lisäksi insuliinihoitoa. Insuliinihoitoisella insuliiniannoksia joudutaan lisäämään.

Kortisonivalmisteita annostellaan monella tavalla ja niiden vaikutus verensokeriin vaihtelee. Verensokerin hoidon tehostamisen tarve selviää verensokeria seuraamalla. Ihovoiteissa käytetty kortisoni ei tavanomaisessa käytössä yleensä vaikuta verensokeriin.

Haitarin otsikkotaso2
Kortisonisuihkeet

Keuhkoihin hengitettävien kortisonisuihkeiden tai jauheiden vaikutus verensokeriin on diabetesta sairastavalla yksilöllinen ja tavallisilla hoitoannoksilla yleensä vähäinen.

Astman pahenemisvaiheessa jo siihen liittyvä stressitila ja lisätyt keuhkoputkia avaavat valmisteet lisätyn kortisonin ohella voivat nostaa verensokeria.

Kortisonipistos

Paikallinen kortisonipistos esimerkiksi olka- tai polviniveleen nostaa verensokeria koko vuorokaudelle muutaman päivän taiviikon ajan.

Tällaisessa tilanteessa verensokerin tablettihoitoa tai perusinsuliinihoitoa voidaan tarvittaessa tilapäisesti lisätä. Monipistoshoidossa voidaan ottaa pikainsuliinin korjausannoksia verensokerin mukaan aterian yhteydessä. Tarvittaessa voi muutamana päivänä lisätä myös pitkävaikutteisen perusinsuliinin annosta. Insuliinipumppua käyttävä voi lisätä basaalin annosta tilapäisesti koko vuorokaudelle.

Kortisonitabletit

Kortisonitabletteja voidaan käyttää tasa-annoksilla tai laskevin annoksin muutaman viikon tai muutaman kuukauden ajan. Joihinkin syöpähoitoihin voi kuulua päivän tai muutaman päivän suuriannoksinen kortisonihoito.

Aamulla kerta-annoksena otettava keskipitkävaikutteinen kortisonitabletti (predisoni, prednisoloni, metyyliprednisoloni) nostaa verensokeria etenkin iltapäivällä, jolloin sen vaikutus on suurimmillaan. Verensokeria nostava vaikutus riippuu kortisoniannoksen suuruudesta. Yöllä verensokeripitoisuus yleensä laskee kortisonivaikutuksen hiipuessa.

Pitkävaikutteinen kortikosteroidi (deksametasoni) nostaa verensokeria koko vuorokaudelle.

Diabetes; diabeteksen hoito; Kortisoni

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021