Verenpaineen mittaaminen ja seuranta diabeteksessa

Verenpaineen mittaaminen vastaanottokäynneillä ja omamittaukset kotona ovat tärkeitä kohonneen verenpaineen toteamiseksi ja hoidon tehon seuraamiseksi.

Verenpaineen jatkuva vaihtelu on yksilöllistä ja normaalia. Usein verenpaine on vastaanotolla korkeampi kuin kotona tehdyissä mittauksissa. Diabetesta sairastavalle suositellaankin oman verenpainemittarin hankintaa ja säännöllisiä kotimittauksia.

Jos vastaanotolla on todettu kohonnut verenpaine, tarkistetaan verenpaine toistuvilla kotimittauksilla. Verenpaineen tason määrittämiseksi verenpaine mitataan vähintään neljänä eri päivänä aamulla klo 06–09 ja illalla klo 18–21 välillä. Verenpaine mittaan kaksi kertaa peräkkäin 1–2 minuutin välein. Molemmat lukemat kirjataan ylös tai tallennetaan älypuhelimen sovellukseen. Jos käytössä on verenpainelääkkeitä, aamumittaus tehdään ennen lääkkeen ottoa.

Kun verenpaineen hoitoa tehostetaan, sopiva seurantaväli kotona on mittaukset yhtenä päivänä viikossa. Kun hoitotavoite on saavutettu, sopiva seurantaväli on mittaukset 1–4 päivänä kuukaudessa. Ennen vastaanottoa on hyvä tehdä edellä kuvattu neljän päivän tehoseuranta.

Verenpainemittarin lainausta voi tiedustella omasta hoitopaikasta, jos omaa mittaria ei ole käytettävissä. Verenpaineen voi mitata myös itse terveydenhuollon tai apteekkien omahoitopisteissä. Tarvittaessa voidaan tehdä erillinen verenpaineen vuorokausirekisteröinti.

Ikäihmisillä tai jos esiintyy huimausta, kannattaa verenpaine mitata sekä istuen että minuutin kuluttua seisomaan nousun jälkeen.

Verenpaineen seurantalomakkeita on saatavilla omasta hoitopaikasta ja verkosta, muun muassa Terveyskirjastosta.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä