Hampaiden reikiintyminen

Diabetesta sairastavalla on muita suurempi riski hampaiden reikiintymiseen eli karioitumiseen.

Kuva karioituneista hampaista. Kuva Suomen Hammaslääkäriliitto

Koholla oleva verensokeri lisää syljen sokeripitoisuutta, mikä edistää hampaiden reikiintymistä erityisesti ienrajoissa. Reikiintymistä nimitetään ammattikielessä karioitumiseksi. Hampaiden karioituminen voi tapahtua huomattavan nopeasti.

Diabetesta sairastavalla voi lisäksi olla muutoksia syljen määrässä ja koostumuksessa. Syljen eritys voi olla vähentynyt diabetekseen tai käytössä oleviin lääkkeisiin liittyen. Jos syljen määrä on vähentynyt, se ei pysty korjaamaan syntyviä vaurioita. Seurauksena voi olla nopea ja vaikea karies.

Tutustu Hampaassa reikä (Karieksen hallinta) Käypä hoito -suosituksen potilasversioon.

Tiheät ruokailuvälit ja niihin liittyvä ” happohyökkäys” tai toistuvat liian matalan verensokerin korjaamiseen tarvittavat sokerilliset juotavat ja syötävät altistavat reikiintymiselle.

Riskihenkilöille tehdään tehokas ehkäisevän hoidon suunnitelma. Tähän kuuluvat ammattimainen omahoidon ohjaus, hampaiden suojaus fluorivalmisteilla sekä tihennetyt tutkimus- ja hoitokäynnit.

Mikäli reikä hampaassa etenee hammasytimeen saakka, seuraa hammasytimen tulehdus ja bakteerin aiheuttama tulehdus leukaluussa hampaan juuren kärjen ympärillä. Diabetesta sairastavalla on suurempi riski myös hammasytimen tulehdukseen ja juurihoidon epäonnistumiseen. Tämänkin vuoksi hampaiden reikiintymisen ehkäisy ja pysäyttäminen sekä hyvä sokeritasapaino ovat tärkeitä.

Diabetes; suu; suun ja hampaiston taudit

Kyllä

Päivitetty  25.8.2020