Hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti

Korkea verensokeri altistaa hampaiden kiinnityskudoksen tulehdukselle. Suun tulehdus puolestaan nostaa verensokeria.

Hampaan kiinnityskudoksen sairaudessa hampaita kiinnittävät sidekudossäikeet ja luu tuhoutuvat ja hampaiden liikkuvuus lisääntyy. Kuva Suomen Hammaslääkäriliitto.

Hampaiden kiinnityskudossairaus on bakteerien aiheuttama suun tulehdussairaus. Tulehdus tuhoaa hampaita kiinnittäviä kudoksia ja leukaluuta. Tällöin puhutaan hampaiden kiinnityskudoksen sairaudesta, jota nimitetään ammattikielessä parodontiitiksi. Parodontiitti on koko väestössä yleinen.

Kiinnityskudostulehdus etenee yleensä kivuttomana ja oireilee lähinnä ienverenvuotona. Ikenet voivat olla punoittavat ja turvonneet. Tulehdus voi näkyä hampaiden väleihin ilmaantuvina rakoina tai hammaskaaren muodon muuttumisena. Se voi edetä oireettomana niin pitkälle, että hampaiden menetys on mahdollista.

Markkinoille on tullut suun eritteistä tehtävä Periosafe® pikatesti, joka tunnistaa aktiivisessa vaiheessa olevan hampaiden tukikudoksen tulehdussairauden. Testi ei korvaa suun tutkimusta, vaan tunnistaa hoidon tarpeessa olevia henkilöitä. Positiivisen tuloksen saaneiden tulee hakeutua viipymättä tarkempaan tutkimukseen ja hoitoon.

Tutustu Hampaan kiinnityskudossairaus (parodontiitti) Käypä hoito -suosituksen potilasversioon. Se on myös käännetty englanniksi.

Haitarin otsikkotaso2
Kohonnut verensokeri altistaa

Jos diabetesta sairastavan verensokeritaso on korkea, tulehdus on vaikea-asteisempi ja kudosten menetys voi kiihtyä. Diabetesta sairastavalla on 2–4-kertainen riski sairastua vaikeaan parodontiittiin. Tulehdus etenee ikenen alla näkymättömissä ja voi aiheuttaa niin laajan kudospuutoksen, että hampaita joudutaan poistamaan.

Tupakointi lisää riskiä

Tupakointi vähentää verenkiertoa ikenissä ja lisää parodontiitin riskiä ja vaikeusastetta sekä heikentää paranemista, vaikka bakteeripeitteet poistettaisiin. Tupakoinnin lopettaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hammashuollon ammattilaiset tarjoavat tukea tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen.

Kaksisuuntainen vaikutus

Sen lisäksi, että korkea verensokeri lisää suun tulehdusriskiä, suun tulehdus nostaa verensokeria. Tämän kaksisuuntaisen vaikutuksen ja sairauden vaikean havaitsemisen vuoksi suun säännöllinen tutkimus ja tulehduksen hyvä hoito on erityisen tärkeää.

Ehkäisy ja hoito

Hyvän verensokerin hoitamisen lisäksi hampaiden kiinnityskudostulehdusta ehkäistään ja hoidetaan tehostamalla omahoitoa ja poistamalla bakteeriplakki mekaanisesti. Hampaat harjataan kaksi kertaa vuorokaudessa ja hammasvälit puhdistetaan. Jos bakteeripeitettä ei poistetta, se kovettuu hammaskiveksi ja erityisesti ikenen alle muodostuva hammaskivi aiheuttaa kiinnityskudosta vaurioittavaa tulehdusta. Hoidossa keskeistä onkin hammaskiven ja bakteeripeitteiden poisto hampaiden juurten pinnoilta erityisesti ikenen alta.

Hammaslääkäri tutkii hampaiden kiinnityskudokset mittaamalla ientaskut suun tutkimuksen yhteydessä. Mahdollisen kiinnityskadon määrittämiseksi on hyvä ottaa hampaistosta röntgenkuva. Löydösten perusteella henkilön kanssa yhdessä tehdään hoitosuunnitelma ja opastetaan suun terveyden omahoito.

Suuhygienisti puhdistaa ientaskut lievässä tautimuodossa, sairauden edetessä hoito siirtyy hammaslääkärille tai erikoishammaslääkärille.

Diabetes; suu; parodontit; ientulehdus; hampaat

Kyllä

Päivitetty  25.4.2021