Diabeteksen verkkokalvosairauden seulonta

Jokaisen diabetesta sairastavan silmänpohjat tulee tutkia säännöllisesti joko valokuvaten tai lääkärin vastaanotolla.

Värivalokuvakuva terveestä silmänpohjasta.

Seulonnan toteutustapa riippuu oireista ja muista silmäsairauksista. Silmänpohjien valokuvaus on tutkitusti herkkä menetelmä verkkokalvomuutosten toteamiseksi.

Seulontakuvauksen tarkoituksena on todeta ensimmäiset verkkokalvomuutokset, seurata niiden mahdollista etenemistä sekä ohjata henkilö tarvittaessa silmälääkärille hoidon tarpeen arvioon. Suomessa on valtakunnallinen suositus silmänpohjakuvaseulonnalle, jonka mukaan silmänpohjakuvaus tehdään 1–3 vuoden välein riippuen diabeteksen tyypistä ja verkkokalvomuutosten vaikeusasteesta.

Seulontasuositus

Seulottavat ryhmätSeulontaväli
Henkilöt, joilla tyypin 1 diabetes, alle 10-vuotiaana sairastuneet 10 vuoden iästä lähtien joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali. Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin.
Henkilöt, joilla tyypin 1 diabetes, yli 10-vuotiaana sairastuneetDiagnosointivaiheessa ja sen jälkeen joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali. Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin.
Henkilöt, joilla tyypin 2 diabetesDiagnosointivaiheessa ja sen jälkeen 3 vuoden välein niin kauan kuin löydös on normaali. 2 vuoden välein, jos todetaan vähäisiä muutoksia. Vuosittain tai tiheämmin, jos muutoksia on enemmän.
Raskaana olevatRaskautta suunniteltaessa tai heti raskauden alussa. Raskauden aikana retinopatian asteen, munuaistilanteen ja verenpaineen mukaan. Raskauden jälkeen vuoden ajan tavanomaista tiheämmin, jos todetaan kohtalaisia muutoksia. Raskausdiabetesta sairastaville silmänpohjaseuranta ei tarpeellista.

Lähde: Diabeettisen retinopatian Käypä hoitosuositus, Duodecim.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Diabetes; seulonta; diabeettinen silmäsairaus

Kyllä

Päivitetty  23.4.2021