Lasiais- ja verkkokalvokirurgia

Vaikeassa diabeteksen verkkokalvosairaudessa saatetaan tarvita kirurgista hoitoa.

​Vaikeassa diabeteksen verkkokalvosairaudessa tai lasiaiskalvon kiinnittymisen aiheuttaman vedon seurauksena kehittyneessä makulaturvotuksessa joudutaan joskus turvautumaan lasiais- ja verkkokalvokirurgisiin toimenpiteisiin. Yleisin toimenpide on lasiaisen poisto eli vitrektomia.

Kirurgisen hoidon kiireellisyyteen vaikuttavat muun muassa silmänpohjan edeltävä tilanne, toisen silmän tilanne sekä saavutettavissa olevat hyödyt suhteutettuna toimenpiteeseen liittyviin riskeihin.

Diabetes; verkkokalvo; lasiaisleikkaus; silmäsairaudet

Kyllä

Päivitetty  18.10.2021