Lasiais- ja verkkokalvokirurgia

Vaikeassa verkkokalvosairaudessa saatetaan tarvita kirurgista hoitoa.

Vaikeassa verkkokalvosairaudessa tai lasiaiskalvon kiinnittymisen aiheuttaman vedon seurauksena kehittyneessä makulaturvotuksessa joudutaan joskus turvautumaan lasiais- ja verkkokalvokirurgisiin toimenpiteisiin. Yleisin toimenpide on lasiaisen poisto eli vitrektomia.

Kirurgisen hoidon kiireellisyyteen vaikuttavat muun muassa silmänpohjan edeltävä tilanne, toisen silmän tilanne sekä saavutettavissa olevat hyödyt suhteutettuna toimenpiteeseen liittyviin riskeihin.

Diabetes; vitrektomia; lasiaisleikkaus; verkkokalvosairaus; silmäsairaudet

Päivitetty  23.4.2021