Seksuaaliterveys diabeteksessa

Diabetes on pitkäaikaissairaus, joka on arjessa päivittäin läsnä ja vaatii paljon huomiota. Diabetes voi vaikuttaa parisuhteeseen ja seksuaaliterveyteen. 

Seksuaalisuus on perustarve, joka säilyy läpi elämän. Siihen liittyy paljon tunteita ja muita tarpeita: hellyyden, läheisyyden, yhteenkuuluvaisuuden, fyysisen tyydytyksen ja nautinnon tarpeita. Seksuaalisuudella on myönteinen yhteys muuhun terveyteen ja se voi olla iso voimavara. Seksuaalisuus on intiimiydessään myös hyvin haavoittuva alue. Pettymykset ja epäonnistumiset siinä voivat heikentää itsetuntoa ja luottamusta omaan kehoon.

Diabetes voi vaikuttaa seksuaaliterveyteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. On tärkeää tiedostaa, että seksuaalielämän ongelmiin on saatavissa apua. Puheeksi ottaminen ja mahdollisuus keskustella aiheesta vastaanotoilla ovat tärkeä osa diabeteksen hoidonohjausta. Läheisten tuki ja ymmärrys sekä avoin keskustelu asioista auttavat jaksamaan ja rakentamaan läheisyyttä.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä