Rasvamaksatauti diabeteksessa

Rasvamaksalla tarkoitetaan rasvan runsasta kertymistä maksasoluihin. Se on yleinen tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Osalla henkilöistä rasvamaksatauti etenee maksan vajaatoiminnaksi.

Rasvamaksa tarkoittaa, että vähintään viisi prosenttia maksan soluista on rasvoittuneita. Rasvan kertyminen maksaan aiheuttaa sen laajentumisen. Huomattavasti suurentunut maksa voi aiheuttaa tuntemuksia oikealla ylävatsalla, mutta yleensä rasvamaksa on oireeton.

Rasvamaksatauti jaetaan

  • alkoholin aiheuttamaan rasvamaksatautiin ja
  • ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin.

On mahdollista, että samalla henkilöllä esiintyy sekä alkoholin aiheuttamaa että ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia. Alkoholin käyttö voi rasittaa maksaa ja lisätä edenneen maksataudin riskiä ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa, vaikka alkoholia ei käytettäisi yli yleisten riskikulutusrajojen.

Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti on Suomessa kuten muissakin länsimaissa yleisempi kuin alkoholin aiheuttama rasvamaksatauti. Syynä on lihavuus, erityisesti vyötärölihavuus, mutta myös kilojen puolesta normaalipainoisella henkilöllä voi esiintyä maksan rasvoittumista. Ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin englanninkielinen nimitys on NAFLD eli non-alcoholic fatty liver disease.

Alttius rasvan kertymiseen maksaan on yksilöllistä. Perinöllisen alttiuden perusteella toisilla henkilöllä ylipaino eli ylimääräinen rasva ohjautuu herkemmin vatsaonteloon, sisäelimiin ja erityisesti maksaan.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä