Munuaissiirto diabeteksessa

Henkilön muu terveydentila ja yleiskunto ratkaisevat soveltuvuuden munuaissiirtoon.

Suomessa tehdään noin 250 munuaissiirtoa vuosittain. Munuaissiirto on mahdollinen suurimmalle osalle vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa ja tyypin 1 diabetesta sairastaville. Myös osa tyypin 2 diabetesta sairastavista soveltuu munuaissiirtoon. Munuaissiirron jälkeen on käytettävä hyljinnänesto lääkkeitä koko loppuiän.

Samanaikainen haima- ja munuaissiirto voidaan tehdä henkilölle, jolla on tyypin 1 diabeteksen aiheuttama vaikea-asteinen munuaistauti, ja muuten soveltuu myös haimasiirtoon. Samanaikaisia haima-munuaissiirtoja tehdään vuosittain muutamalle kymmenelle tyypin 1 diabetesta sairastaville. Vuoden 2019 loppuun mennessä haimansiirtoja oli tehty Suomessa yhteensä 150 henkilölle.

Munuaissiirtojen määrä tyypin 2 diabetesta sairastaville on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Munuaissiirtoa käsitellään yksityiskohtaisesti Munuaistalossa.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä