Dialyysihoito diabeteksessa

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa eli uremiaa hoidetaan keinomunuaishoidolla eli dialyysihoidolla.

Diabetes on suurin yksittäinen syy dialyysi- eli keinomunuaishoitoon. Vuosittain dialyysihoidon aloittaa noin 70–100 tyypin 1 diabetesta sekä suunnitteen saman verran tyypin 2 diabetesta sairastavaa.

Dialyysihoidon voi toteuttaa monin eri tavoin. Dialyysihoitoa ja sen eri muotoja käsitellään yksityiskohtaisesti Munuaistalossa.

Diabetes; dialyysihoitomuoto; munuaisten vajaatoiminta

Kyllä

Päivitetty  19.4.2021