Diabeteksen munuaistaudin yleinen hoito

Eri riskitekijöihin kokonaisvaltaisesti kohdistuva hoito hidastaa diabeteksen munuaistaudin etenemistä.

Diabeteksen munuaistauti, albuminuria ja munuaisten vajaatoiminta yhdessä ja erikseen, lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Diabeteksen hyvä hoito vähentää sekä sydän- ja verisuonisairauksia että hidastaa munuaissairauden etenemistä. Valkuaisen erittyminen virtsaan vähenee, kun sokeritasapaino paranee ja verenpaine saadaan normaaliksi.

Elintapahoito eli terveyttä edistävä syöminen, liikunta ja tupakoimattomuus sekä lääkehoidot ovat toisiaan täydentäviä. Munuaiskerästen painetta ja albumiinin eritystä virtsaan vähentävä lääkitys, ”munuaisten suojalääkitys”, voi kokonaan korjata lievän albuminurian.

Haitarin otsikkotaso2
Ravitsemushoito

Kun havaitaan ensimmäisiä merkkejä munuaisten toiminnan häiriintymisestä,  ruokavalio on hyvä tarkistaa. Oma hoitaja antaa yleisiä diabeteksen munuaistaudin ravitsemusohjeita. Raitsemusterapeutti antaa tarvittaessa yksilöllisiä ohjeita diabeteksen munuaistaudin eri vaiheiden ravitsemushoitoon.

Verensokerin hoito

Hyvän sokeritasapainon ylläpitäminen on tärkeää munuaistaudin sekä muiden diabeteksen lisäsairauksien ehkäisemiseksi ja etenemisen hidastamiseksi. Diabeteksen munuaistautia sairastavilla veren sokerihemoglobiinin HbA1c- pitoisuuden tavoite on alle 53 mmol/mol (7,0 %). Iäkkäiden henkilöiden verensokerin hoidon tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti.

Tyypin 2 diabeteksessa käytettävistä lääkevalmisteista sokerinpoistajalääkkeillä ja osalla suolistohormonilääkkeistä on todettu munuaissairauden etenemistä hidastava vaikutus.

Useiden tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden annoksia vähennetään tai lääkkeitä voidaan joutua lopettamaan, jos munuaisten toiminta heikkenee.

Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa myös insuliinin annoksia yleensä joudutaan pienentämään.

Verenpaineen hoito

Verenpaineen tason tavoite on alle 130/80 mmHg. Verenpaineen hoito hidastaa munuaistaudin etenemistä. Kaikkia verenpainelääkkeitä voidaan käyttää. Erityisen hyödyllisiä ovat ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat, joita voidaan aloittaa munuaisten suojaksi, vaikka verenpaine ei olisi kohollakaan. Ne vähentävät tehokkaimmin valkuaisen eritystä. Myös Kela myöntää lääkehoidolle erityiskorvauksen.

Kolesterolin hoito

Diabeteksen munuaistaudissa sydän- ja verisuonisairauksien vaara on erittäin suuri. Siksi LDL-kolesterolin tavoite on alle 1,4 mmol/l tai vähintään 50 prosentin vähentyminen alkutilanteeseen verrattuna.

Tupakoinnin lopettaminen

Mahdollisen tupakoinnin lopettaminen on diabeteksen munuaistaudin ja muiden lisäsairauksien lisääntyneen riskin vuoksi erittäin tärkeää.

Munuaissairauksien kuntoutuksesta löydät lisätietoa Munuais- ja maksaliiton sivuilta:

munuaissairaus; Diabetes

Kyllä

Päivitetty  19.4.2021