Patient- och sakkunnigorganisationer

Allergi- och astmaförbundet

Paciusgatan 19

00270 Helsingfors

tfn växeln 09 473 351

Filha ry

Sibeliusgatan 11 A 1

00250 Helsingfors

tfn 044 5669034

Andningsförbundet

Åldermansvägen 8

PB 40, 00621 Helsingfors

tfn 020 757 5000

Uppdaterad  17.10.2017

Kyllä