Enheter som ger behandling

Nedan hittar du information om enheter som ger behandling av astma och allergier per region.

Hyvinge sjukhus, Poliklinikenför lungsjukdomar

På Hyvinge sjukhus undersöks och behandlas astma och allergier på poliklinikerna och avdelningarna för lungsjukdomar-, öron-, näs- och strupsjukdomar och barnsjukdomar. Arbetsfördelningen med primärvården bygger på de områdesspecifika vårdkedjorna.

De grundläggande undersökningarna av astma och allergisk snuva hos vuxna börjar inom primärvården. Polikliniken för lungsjukdomar vid Hyvinge sjukhus tar ställning till diagnostiska problem, till problem vid behandlingen av astma och till specialfrågor, t.ex. till bedömning av arbetsförmågan och lämplighet för operation. Lungpolikliniken bedömer också behovet av hyposensibilisering och inleder hyposensibilisering med preparat som läggs under tungan. Allergivaccination genomförs i samarbete med Allergisjukhuset och hälsocentralerna i området. Akuta astmaskov behandlas på vårdavdelningen för lungsjukdomar. Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar undersöker och behandlar svår allergisk snuva. Enheten för klinisk fysiologi vid Hyvinge sjukhus tillhandahåller mångsidiga undersökningar som behövs för diagnostisering av astma.

Besöksadress
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Hyvinge sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

​Hud- och allergisjukhuset, Allergipolikliniken och Allergidagavdelningen

Astma- och allergienheten för vuxna vid Hud- och allergisjukhuset består av allergidagavdelning 2 och allergipolikliniken, som undersöker och behandlar astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, utdragen hosta, kronisk allergisk och icke-allergisk snuva och bihåleinflammation samt allergisk och kronisk ögoninflammation. I allergienheten för vuxna undersöks och behandlas också långvarigt eller förnyat nässeleksem, angioödem, födoämnesallergi och läkemedelsallergi. Enheten undersöker och behandlar allergiska och allergiliknande symtom i huden, lungorna, övre luftvägarna och ögonen. Enheten är också insatt i utredningen av symtom som orsakas av problem med inomhusluften.

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors

Hud- och allergisjukhuset
Allergipolikliniken
Allergidagavdelningen

Jorv sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Besöksadress
Åbovägen 150
02740 Esbo

Jorv sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Lojo sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Polikliniken för lungsjukdomar vid Lojo sjukhus utför diagnostiska astmaundersökningar och behandlar astma. Vid behov görs bedömningar av behovet av hyposensibilisering för patienter. Hyposensibiliseringsbehandlingen ges på hälsovårdscentralen.

Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar tillhandahåller basdiagnostik och behandling av allergisk snuva och bihåleinflammationer. Enheten ger inte hyposensibiliseringsbehandling.

Besöksadress
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Lojo sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Mejlans triangelsjukhus, Sampolikliniken

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, våning 3
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Mejlans sjukhus, Polikliniken för hjärt- och lungsjukdomar

Pejas sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Sampolikliniken vid Pejas sjukhus undersöker och behandlar astma hos vuxna (patienter som fyllt 16 år). Tjänsterna är i första hand avsedda för befolkningen i Vanda och Kervo. Basdiagnostiken utförs i allmänhet i enlighet med principen för vårdkedjan inom primärvården, men mer detaljerad diagnostik kan utföras via polikliniken för lungsjukdomar. Polikliniken handleder PEF-mätningar och utför pricktester för de vanligaste allergenerna. Vid laboratoriet för klinisk fysiologi är det möjligt att utföra spirometri med bronkdilatationstest, kväveoxidmätning, oscillometri, histaminprovokation och mångsidiga belastningstester. I Pejas sjukhus finns också en poliklinik för barnsjukdomar och därför utför laboratoriet för klinisk fysiologi många undersökningar på barnpatienter. Polikliniken inleder eller kontrollerar inte hyposensibiliseringsbehandlingar. Sampolikliniken undersöker och behandlar också alla övriga lungsjukdomar.

Besöksadress
Sjukhusgatan 1
Vanda

Pejas sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Borgå sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Besöksadress
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
3 vån. (entrévåningen)

Borgå sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Raseborg sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Besöksadress
Östra Strandgatan 9
10601 Ekenäs
2. våningen.

Raseborg sjukhus, Polikliniken för lungsjukdomar

Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä