Allergi- och astmaenheter vid Tammerfors universitetssjukhus

Vid Tammerfors universitetssjukhus samarbetar flera specialiteter för att undersöka och behandla allergiska sjukdomar.

Allergicentrum är den enhet vid Tammerfors universitetssjukhus som undersöker och behandlar allergiska sjukdomar och astma. Vårdpraxis baseras på senaste internationella forskningsdata. Vid allergicentret arbetar specialläkare inom hudsjukdomar, lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar samt barnsjukdomar samt specialiserande läkare. Det årliga antalet patientbesök är cirka 16 000.

Till allergicentret kommer man med läkarremiss. Orsaker till remissen är oftast en misstanke om en allergisk sjukdom, astma eller yrkessjukdom. De vanligaste orsakerna till att man kommer på undersökning är:

  • svåra allergiska reaktioner
  • födoämnesallergier hos barn och vuxna
  • allergisk snuva
  • astma
  • andnödssymtom
  • allergiska hudsjukdomar
  • kontaktallergier
  • atopiskt eksem
  • läkemedelsallergier.

Vård för allergiska sjukdomar på vårdavdelning ges vid behov på klinikerna för lungsjukdomar, hudsjukdomar eller barnsjukdomar. Undersökningar av yrkessjukdomar görs även på yrkesmedicinska polikliniken (Työlääketieteen poliklinikka).

E-tjänsten OmaTays

OmaTays är en elektronisk tjänst mellan patienten och Tays. I OmaTays ser du bland annat dina tidsbokningar och kan fylla i elektroniska enkäter. I OmaTays visas inga patientjournalstexter, men du kommer enkelt åt dem i Mina Kanta-sidorna via OmaTays.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä