Allergi- och astmaenheter vid Kuopio universitetssjukhus

Vid Kuopio universitetssjukhus undersöker och behandlar flera specialitetsenheter astma och allergier.

På Kuopio universitetssjukhus lungklinik gör man astmaunderöskningar och -behandlingar för vuxna (16 år fyllda).

Inom primärvården i området utför man också astmadiagnostik och vårdar astmatiker.

Undersökningar som ingår i astmadiagnostiken är

 • thoraxröntgen, bihåleröntgen
 • uppföljning av PEF-mätningar i hemmet
 • blodprover
 • provokationstest med metakolin
 • exponerar luftrören för torr luft.

Astmarelaterade undersökningar som görs med klinisk fysiologi omfattar

 • spirometri
 • ergospirometri.

Kliniken för hudsjukdomar utför hudpricktester.

kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar undersöker man allergisk snuva hos vuxna och inleder behandling. Vid behov inleds hyposensibilisering med tablett för allergisk snuva. Hyposensibilisering med injektioner kan inledas vid KYS på kliniken för hudsjukdomar, men endast för stekelallergi. På kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar utreds yrkessnuva.

Undersökningar och behandlingar för barn och unga under 16 år sker på polikliniken för barn och unga. Där undersöks och behandlas

 • astma
 • födoämnesallergi
 • läkemedelsallergi
 • allergisk snuva
 • atopiskt eksem
 • långvarig eller återkommande nässelutslag.
astma; metakolin; PEF; hudpricktest; spirometri

Kyllä

Uppdaterad  24.10.2022