Pejas sjukhus

På Pejas sjukhus utförs astmaundersökningar. Dessutom är det möjligt att göra hudpricktester för de vanligaste allergenerna.

​Sampolikliniken vid Pejas sjukhus undersöker och behandlar astma hos vuxna (patienter som fyllt 16 år). Tjänsterna är i första hand avsedda för befolkningen i Vanda och Kervo.

Basdiagnostiken utförs i allmänhet i enlighet med principen för vårdkedjan inom primärvården, men mer detaljerad diagnostik kan utföras via polikliniken för lungsjukdomar.

Polikliniken handleder:

  • PEF-mätningar och
  • utför pricktester för de vanligaste allergenerna.

Vid laboratoriet för klinisk fysiologi är det möjligt att utföra:

  • spirometri med bronkdilatationsprov,
  • kväveoxidmätning,
  • oscillometri,
  • histaminprovokation och
  • mångsidiga belastningsprov.

På Pejas sjukhus finns också en poliklinik för barnsjukdomar och därför utför laboratoriet för klinisk fysiologi många undersökningar på barnpatienter.

Polikliniken inleder eller kontrollerar inte hyposensibiliseringar. Sampolikliniken undersöker och behandlar också alla övriga lungsjukdomar.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä