Mejlans triangelsjukhus

På polikliniken för lungsjukdomar på Mejlans triangelsjukhus vårdas astmapatienter om patienten har någon annan lungsjukdom som förutsätter poliklinisk vård.

​Inom HUCS område har undersökningar och behandling av astma hos patienter som bor i Helsingfors koncentrerats till Hud- och allergisjukhusets Allergipoliklinik och Allergidagavdelning. Undersökning ochbehandling av sömnapné har koncentrerats till sömnpolikliniken vid Hud- och allergisjukhuset och undersökning och behandling av övriga lungsjukdomar har koncentrerats till polikliniken för lungsjukdomar vid Mejlans triangelsjukhus.

På polikliniken för lungsjukdomar vid Mejlans triangelsjukhus undersöker, behandlar och följer man i regel upp astma hos vuxna (över 16-åringar) patienter endast om de samtidigt har någon annan lungsjukdom som förutsätter polikliniska undersökningar och vård.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä