Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus undersöker och behandlar astma och allergier.

​På Hyvinge sjukhus undersöks och behandlas astma och allergier på poliklinikerna och avdelningarna för:

  • lungsjukdomar
  • öron-näs-halssjukdomar och
  • barnsjukdomar.

Arbetsfördelningen med primärvården baseras på de regionala vårdkedjorna. Grundläggande undersökningar och påbörjande av behandling vid astma och allergisk snuva hos vuxna sker inom primärvården.

Polikliniken för lungsjukdomar på Hyvinge sjukhus tar ställning till:

  • diagnostiska problem
  • behandlingsproblem vid astma
  • specialfrågor såsom bedömning av arbetsförmåga och duglighet att opereras
  • behov av hyposensibilisering och dessutom påbörjas hyposensibilisering med preparat under tungan vid enheten.

Hyposensibilisering med injektinoer genomförs i samarbete med Allergisjukhuset och hälsocentralerna i området. Akuta astmaskov behandlas på vårdavdelningen för lungsjukdomar. Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar undersöker och behandlar svår allergisk snuva. Enheten för klinisk fysiologi på Hyvinge sjukhus erbjuder ett stort utbud av undersökningar som behövs för astmadiagnostik.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä