Hud- och allergisjukhuset

På Hud- och allergisjukhuset behandlas och undersöks allergiska lung-, öron-, ögon- och hudsjukdomar.

​Hud- och allergisjukhusets astma- och allergienhet för vuxna utgörs av en allergidagavdelning och en allergipoliklinik, där man undersöker och behandlar:

  • astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • utdragen hosta
  • kronisk allergisk och icke-allergisk snuva och bihåleinflammation samt
  • allergisk eller kronisk ögoninflammation.

På allergienheten för vuxna undersöks och behandlas även:

  • allergiska och allergiliknande symtom på huden och i lungorna, de övre luftvägarna och ögonen
  • långvarig eller återkommande nässelutslag
  • angioödem
  • födoämnesallergi samt
  • läkemedelsallergi.

Enheten är även insatt i utredning av symtom som är förknippade med problem med inomhusluften. Inomhusluftcentret är verksamt på allergipolikliniken. Inomhusluftcentret är avsett för patienter vars symtom misstänks bero på inomhusluften eller inomhusmiljön. Till inomhusluftcentret kommer man med läkarremiss.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä