Allergi- och astmaenheter vid Åbo universitetscentralsjukhus

Vid polikliniken för lungsjukdomar vid ÅUCS undersöker och behandlar man astma och andra lungsjukdomar.

​Polikliniken för lungsjukdomar

Det finns polikliniska mottagningar för lungsjukdomar vid ÅUCS T-sjukhus, Åbolands, Loimaa, Salo och Vakka-Suomi sjukhus. Patienterna kommer till undersökningarna med remiss.

Det finns skäl att undersöka astma vid ÅUCS om man behöver differentialdiagnostiska undersökningar av luftvägssymtom, om astman inte fås i balans inom primärvården eller om man behöver bedöma om astman är yrkesbaserad eller huruvida patienten är arbetsför.

Allergienheten

Allergienheten finns i ÅUCS T-sjukhus. I verksamheten deltar specialiteterna för

 • hudsjukdomar
 • lungsjukdomar
 • klinisk fysiologi
 • öron-, näs- och halssjukdomar
 • barnsjukdomar och
 • yrkesmedicin. Patienterna kommer med remiss till mottagningen för den specialitet till vilken sjukdomen räknas.

Läkaren konsulterar vid behov läkare inom en annan specialitet. Ett samarbete mellan flera specialiteter som behandlar astma möjliggör en holistisk undersökning och behandling. På allergienheten undersöks och behandlas

 • svåra allergier med symtom i luftvägar och hud
 • allergier med allmänna symtom
 • nässelutslag
 • läkemedelsallergi
 • födoämnesallergi och arbetsrelaterad allergi.
 • Dessutom ges hyposensibilisering på enheten.

Hyposensibilisering med injektioner eller preparat under tungan mot luftvägsallergier ges inom ansvarsområdet för lungsjukdomar och hyposensibilisering mot steklar inom ansvarsområdet för hudsjukdomar.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä