Vad är hyposensibilisering?

Hyposensibilisering är en långvarig behandling som oftast ges i form av injektioner eller som tabletter som läggs under tungan. Syftet är att öka kroppens förmåga att tåla ett ämne som framkallar allergier.

Med hyposensibilisering behandlas allergisk snuva och allergisk bindhinneinflammation i ögat samt astma. Metoden används också för behandling av svår insektsallergi. Hyposensibilisering har den bästa effekten på ögon- och nässymtom som orsakas av pollenallergi. Behandlingens effekt varierar individuellt och resultatet varar i allmänhet i flera år efter behandlingen.

Olika typer av hyposensibilisering

I Finland används hyposensibilisering med injektioner mot björk-, timotej- och kvalsterallergi. Dessutom kan man få hyposensibilisering mot getingar, bin samt katter och hundar. Inom den offentliga hälsovården ges hyposensibilisering mot katt och hund endast om personen har svårt att undvika djur till exempel på grund av yrket. Hyposensibilisering mot gräs, björk och kvalster kan utföras med tabletter som läggs under tungan. Hyposensibilisering mot olika livsmedel är först i ett experimentellt skede och i Finland finns det inga kommersiella preparat på marknaden för detta ändamål.

Innan beslut om behandling fattas

Innan man fattar beslut om hyposensibilisering intervjuar man patienten på läkarmottagningen för att säkerställa att patientens symtom är kopplade till den allergen som hyposensibiliseringen planeras för. Allergi- och astmaundersökningar utförs innan behandlingen inleds. Samtidigt utreder man om läkemedelsbehandlingen av allergierna och astman har varit tillräckligt bra.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä