Vad är hyposensibilisering?

Hyposensibilisering är en långvarig behandling som oftast ges i form av injektioner, s.k. allergivaccinationer, eller som tabletter eller droppar som läggs under tungan. Syftet är att öka kroppens förmåga att tåla ett ämne som framkallar allergi.

Med hyposensibilisering behandlas allergisk snuva och allergisk bindhinneinflammation i ögat samt astma. Metoden används också för behandling av svår insektsallergi. Hyposensibilisering har den bästa effekten på ögon- och nässymtom som orsakas av pollenallergi. Behandlingens effekt varierar individuellt och resultatet varar i allmänhet i flera år efter behandlingen.

Olika typer av hyposensibilisering

I Finland kan hyposensibilisering mot timotej och björk samt kvalster utföras med preparat som läggs under tungan. ​

Hyposensibilisering mot olika födoämnen är först i ett experimentellt skede och i Finland finns det inga kommersiella preparat på marknaden för detta ändamål.

När hyposensibilisering inleds

Behandlingen inleds alltid av en läkare som är insatt i hyposensibilisering och den genomförs av en skötare som utbildats i hyposensibilisering. Hyposensibilisering får endast inledas av personal som utbildats till detta eftersom det är viktigt att överväga fördelarna och riskerna med behandlingen innan den påbörjas. Dessutom uppkommer eventuella biverkningar oftast i behandlingens inledningsskede. Hyposensibilisering inleds vanligen inom den specialiserade sjukvården, dit patienten kommer på läkarremiss.

Innan hyposensibilisering inleds

Före beslut om hyposensibilisering görs en intervju för att säkerställa att patientens symtom förknippas med det allergen för vilket hyposensibilisering planeras. Innan behandlingen inleds görs i allmänhet allergi- och astmaundersökningar. Samtidigt utreds om läkemedelsbehandlingen av allergierna och astman varit på rätt nivå.


Nästa sidaUppdaterad   

Kyllä