Så här går behandlingen till

Hyposensibilisering inleds vanligen på sjukhuspolikliniken, dit patienten kommer med läkarremiss. Hyposensibilisering med injektioner utförs också på privata läkarstationer.

 
 

​​Hyposensibilisering med injektioner genomförs stegvis. I början får man injektioner oftare medan man i underhållsskedet besöker kliniken en gång i månaden.​

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä