Injektionsbesöket

Skötaren ställer dig frågor varje gång du kommer till mottagningen för att få en injektion. Syftet med frågorna är att säkerställa att du är i ett sådant skick att du kan få injektionen.

​​

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä