Att tänka på under behandlingen

För att injektionsbehandlingen ska lyckas är det viktigt att tänka på de faktorer som påverkar hyposensibiliseringen under hela behandlingstiden.

Reaktioner på injektionerna och förstahjälpsmediciner

Den som kommer för hyposensibiliseringsinjektioner bör förbereda sig för en allergisk reaktion med separat överenskomna läkemedel som läkaren ordinerar.

  • Patienten ska alltid ta en antihistamintablett redan före besöket.
  • Tablettkortison används om patienten får större lokala hudreaktioner.
  • Vid behov ordinerar läkaren en adrenalininjektor för en eventuell, akut överkänslighetsreaktion (anafylaxi).
  • Patienten ska ta sina regelbundna astmaläkemedel enligt anvisningarna.

Annat att observera

  • Undvik hård träning, riklig alkoholkonsumtion, vistelse i solen och bastubad under injektionsdagen.
  • Lätt snuva är inte ett hinder för injektion. Hyposensibilisering med injektioner ges inte om du har en infektionssjukdom med feber.
  • Hyposensibiliseringsinjektioner ges i regel inte om du har en pågående antibiotikakur (undantaget långvarig profylaxbehandling).
  • Vaccinationer kan tas en vecka före eller efter hyposensibiliseringen. I fall av levande vaccin (MPR, vattkoppor, gulsot) bör man hålla en paus på två veckor före och efter hyposensibiliseringsinjektionerna.
  • Du får ge blod tidigast tre dagar efter hyposensibiliseringen.
  • Ljusterapi ges inte samma dag.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä