Hyposensibilisering och patientens livssituation

När man överväger att inleda hyposensibilisering är det viktigt att tänka på de effekter som olika livssituationer har på genomförandet av hyposensibiliseringen. Behandlingen varar i 3–5 år, och livssituationen kan förändras under behandlingens gång.

Graviditet

Hyposensibiliseringen avbryts om patienten blir gravid. Hyposensibiliseringen medför ingen risk för graviditeten, men alla läkemedel som förknippas med hyposensibiliseringen lämpar sig inte för gravida kvinnor. Det är klokast att inleda hyposensibilisering först efter graviditeten och amningen, så att det är möjligt att genomföra hela hyposensibiliseringsperioden utan avbrott. Om hyposensibiliseringsbehandlingen avbryts på grund av graviditet, överväger man senare huruvida behandlingen inleds på nytt.

Militärtjänst

Det är inte bra att inleda hyposensibilisering strax innan patienten ska börja göra sin militärtjänst. Behandlingen kan ofta inte ges på garnisonerna.

Studier eller arbete utomlands

Det är viktigt att tänka på att hyposensibilisering som inletts i Finland ofta inte kan fortsätta om patienten flyttar till ett annat land. Behandlingsmetoderna, skillnaderna mellan hälsovårdssystemen och kostnaderna kan medföra problem. Om en patient vill fortsätta sin hyposensibiliseringsbehandling i ett annat land, är det viktigt att på förhand ta reda på var hyposensibilisering kan ges i landet i fråga. Då överförs ansvaret för behandlingen till den nya vårdplatsen helt eller tillfälligt. Patienten kan be om att få uppgifterna om den inledda behandlingen med sig.

Tidsanvändning

Den som funderar på hyposensibilisering genom injektioner ska tänka på vaccinationstiderna. Patienterna kommer i allmänhet till Hud- och allergisjukhuset för att få vaccinationerna på förmiddagen utan tidsbeställning. Mer information finns i de gällande injektionstidtabellerna. Det kan tidvis förekomma rusning på mottagningen. Efter vaccinationen observeras patienten i minst 30 minuter. Ibland kan observationstiden vara längre på grund av biverkningar eller så kan biverkningar också leda till att patienten tas in på sjukhus för observation. Därför rekommenderas inte att patienterna tar små barn med sig på injektionsbesöken.


Föregående sidaNästa sidaUppdaterad  17.10.2017

Kyllä