Hyposensibilisering med preparat som läggs under tungan

Hyposensibilisering med preparat som läggs under tungan inleds alltid av en läkare som är insatt i behandlingen. Om behandlingen inleds på sjukhuspolikliniken, kommer patienten dit på remiss av en allmän- eller företagsläkare.

Behandlingen kan också inledas inom öppenvården hos en läkare som är insatt i hyposensibiliseringsbehandling. Behandlingen ges i tre års tid. Vid sublingual terapi tas den första tabletten eller droppen i allmänhet på sjukskötarens mottagning. Därefter följs patientens tillstånd upp i en halv timme. I samband med detta får patienten också anvisningar om den fortsatta behandlingen. Om den första dosen inte orsakar några problem kan patienten i fortsättningen ta tabletter eller droppar tre gånger om dagen hemma hos sig. För att säkerställa behandlingens effekt är det viktigt att patienten tar preparatet för hyposensibilisering varje dag.​

Förstahjälpsmediciner

Tabletter och droppar som läggs under tungan kan orsaka lokal klåda och svullnad främst i munnen. Sådana symtom förekommer i allmänhet i hyposensibiliseringsbehandlingens inledande skede och tar slut när behandlingen fortsätter. Vid sublingual terapi kan uppstå likadana biverkningar som vid allergivaccinationer men de är sällsyntare och i allmänhet också lindrigare. På grund av risken för biverkningar ska du ha de gällande förstahjälpsmedicinerna med dig, dvs. antihistamintabletter för lindriga symtom i munnen och kortisontabletter för starkare symtom. Risken för anafylaxi är liten, klart mindre än vid allergivaccinationer.

Kostnader

Kostnaderna för sublingual terapi består av hyposensibiliseringspreparatets pris och av kostnaderna för uppföljningsbesöken och förstahjälpsmedicinerna. Preparaten för hyposensibilisering ackumulerar FPA:s tak för läkemedelskostnader, som i praktiken överskrids under kalenderåret när patienten får sublingual terapi.

Video: Så här utförs hyposensibilisering med preparat som läggs under tungan


Föregående sidaUppdaterad  15.11.2017

Kyllä