Tänk på alla faktorer under behandlingen

För att vaccinationsbehandlingen ska lyckas är det viktigt att tänka på de faktorer som påverkar behandlingen under hela behandlingens tid.

​Reaktioner på vaccinationerna samt förstahjälpsmediciner

Den som kommer för att allergivaccineras ska förbereda sig för en allergisk reaktion med separat överenskomna läkemedel som läkaren ordinerar. Patienten ska ta en antihistamintablett redan före besöket. Tablettkortison används om patienten får större lokala hudreaktioner. Risken för plötslig överkänslighetsreaktion (anafylaxi) bedöms för varje patient innan hyposensibiliseringen inleds. Vid behov ordineras en adrenalininjektor. Patienten ska ta sina regelbundna astmaläkemedel enligt anvisningarna.

Video: Så här hanterar du en adrenalininjektor

Infektioner

Om patienten har en infektionssjukdom och feber, ska vaccinationen senareläggas till patienten är frisk. Snuva med lindriga symtom är inget hinder för vaccinationen. Under en antibiotikakur som ordinerats för akut infektion ges i allmänhet inga allergivaccinationer. Långvariga profylaktiska läkemedelsbehandlingar är ett undantag.

Vaccinationer

Vaccinationer kan ges en vecka före eller efter en allergivaccination. I fråga om levande vaccinationer (MPR, vattkoppor, gulsot) är intervallet två veckor före och efter allergivaccinationen.

Blodgivning

Blod kan ges tidigast tre dagar efter en allergivaccination.

Ljusterapi

Ljusterapi ges inte samma dag som en allergivaccination.


Föregående sidaNästa sidaUppdaterad  15.8.2018

Kyllä