Förberedelser inför vaccinationsbesöken

Tänk på de omständigheter som nämns nedan. Då bidrar du till en trygg behandling under hela hyposensibiliseringsperioden. När du iakttar anvisningarna kan du minska risken för icke önskade reaktioner.

  • Ta med legitimation till besöket, till exempel ditt körkort.
  • Ta antihistamin senast 1 timme före vaccinationen (anvisningen kan variera beroende på sjukhus).
  • Ta förstahjälpsmedicinerna med dig. För mer information se punkten förstahjälpsmediciner.
  • Ta med ditt kort för hyposensibiliseringsbehandlingen.
  • Du ska vara frisk när du kommer till vaccinationsbesöket. Du får inte ha en infektionssjukdom med feber eller rikligt med allergi- eller astmasymtom.
  • Reservera tillräckligt med tid. Det kan vara brådska eller kö på avdelningen, eller så kan vaccinationen ge dig biverkningar, och då måste du stanna längre på mottagningen för observation.
  • Om du undergår hyposensibilisering mot insektsallergi och får ett insektsstick i naturen, kontakta din vårdplats för anvisningar.
  • Iaktta den föreskrivna pausen i allergivaccinationerna, om du vaccineras med levande vaccin.
  • Undvik fysisk ansträngning, bastubad och alkohol på vaccinationsdagen.
  • Ta inte med dig minderåriga barn till mottagningen.

Föregåande sidaNästa sida

Uppdaterad  17.10.2017

Kyllä