Vad är orsaken till astma?

Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. Astmapatienter har vanligen ärftliga anlag till sjukdomen, och forskare har identifierat många olika astmagener.

Astma orsakas av ärftliga anlag tillsammans med miljöfaktorer. Barn och unga har ofta anlag till allergi, men det förekommer även icke-allergisk astma i alla åldersgrupper.

Olika typer av astma definieras utifrån symtomen och bakgrundsfaktorerna, som är till exempel allergier, patientens ålder när sjukdomen bröt ut, rökning och anknytande sjukdomar. Definitionen kan variera i olika sammanhang och den är inte entydig. Yrkesorsakad astma är astma som i huvudsak orsakas av exponeringar i arbetsmiljön.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä