Undertyper av astma

Behandlingen av astma anpassas beroende på vilken typ av astma det är fråga om. Olika undertyper är åtminstone allergisk astma, eosinofil astma hos vuxna, astma i anslutning till övervikt, neutrofil astma och astma i anslutning till rökning.

Läkemedelsbehandlingen anpassas beroende på vilken undertyp av astma det är fråga om. I varje undertyp förekommer olika svårighetsgrader av sjukdomen, som kan variera från lindrig eller periodisk astma till medelsvår och svår astma.

Allergisk astma

Det är typiskt för allergisk astma att pollen och djur gör symtomen värre. Vårdande läkemedelsbehandling har vanligen god verkan på denna undertyp av astma. Om de normala läkemedelsbehandlingarna inte ger tillräcklig kontroll över symtomen, kan man vid svår allergisk astma också överväga att använda omalizumab, som är ett biologiskt läkemedel.

Eosinofil astma hos vuxna

Vid eosinofil astma hos vuxna är det vanligt att det förekommer eosinofila vita blodkroppar i upphostningarna, på luftrörens slemhinnor och i blodet. Denna undertyp av astma behandlas med inhalationskortisoner antingen ensamma eller tillsammans med antileukotriener och långverkande luftvägsvidgande medel. I svårare fall används kortison i tablettform. Ibland kan man också använda antikroppen IL5, som är ett biologiskt läkemedel mot svår eosinofil astma.

Astma i anslutning till övervikt

Till och med en liten bestående nedgång i vikten ger stor nytta tillsammans med astmaläkemedel när det gäller att hantera symtomen på astma i anslutning till övervikt. Om man inte lyckas få symtomen under kontroll finns det skäl att utreda om patienten har obstruktiv sömnapné, som kan bidra till symtomen.

Neutrofil astma

Vid neutrofil astma kan man utöver den sedvanliga läkemedelsbehandlingen av astma ibland överväga till exempel periodisk antibiotikabehandling.

Astma i anslutning till rökning

Astma i anslutning till rökning behandlas med sedvanlig läkemedelsbehandling. Dessutom är det viktigt att patienten slutar röka. I denna undertyp av astma kan långverkande antikolinergiskt teofyllin eller teofyllin i tablettform ge särskild nytta som tilläggsmedicinering.

Föregående sidaTill följande avsnitt

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä