Symtom vid astma

En person som lider av astma upplever ofta obstruktionen i luftrören som andnöd eller en tryckkänsla över bröstet.

Till de vanligaste astmasymtomen hör hosta, andnöd, försämrad prestationsförmåga vid ansträngning samt slem i lungorna. Dessutom kan man lida av upprepade infektioner i andningsvägarna. Astmasymtomen kan också vara förknippade med olika förhållanden såsom kall luft, allergener i andningsluften, luftvägsinfektion eller fysisk ansträngning. Tiden på dygnet kan också påverka förekomsten av symtomen.

Vad beror astmasymtomen på?

När den glatta muskulaturen kring luftrören drar ihop sig leder det till en obstruktion av luftrören, vilket leder till att luften lätt kommer in i lungorna, men har svårt att komma ut. Man talar om ”air trapping”, det vill säga att patienten inte kan tömma lungorna helt, och alla upplever detta på olika sätt. Vissa upplever det som en tryckkänsla över bröstet och rentav som bröstsmärta. Vissa känner att de inte får in luft i lungorna. Det finns stora individuella skillnader mellan hur känsliga personer med astma är för sammandragningen i luftrören.

Orsaker till astmaliknande symtom

Astma är en vanlig sjukdom, så om patienten lider av långvarig hosta eller andnöd kommer man i regel först att utföra astmaundersökningar. Det kan också förekomma liknande symtom vid andra sjukdomar.

De vanligaste orsakerna till utdragen hosta som fortsatt i mer än två månader är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos rökare och kronisk bronkit. Vanliga orsaker hos andra än rökare är bland annat kronisk snuva, inflammation i lungorna eller bihålorna samt refluxsjukdom. Andra orsaker till hosta är betydligt mer sällsynta, till exempel bronkiektasier, sjukdomar i lungvävnaden eller tumörer.

Framför allt hos äldre personer kan en hjärtsjukdom, till exempel kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller lungemboli vara en orsak bakom astmaliknande symtom. En vanlig sjukdom hos rökare är kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Yngre personer kan också ha funktionella andningsstörningar, till exempel stämbandsdysfunktion (VCD, vocal cord dysfunction) eller benägenhet till hyperventilation.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä