Orsaker till astma

Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. Astmatiker har ofta genetiska sjukdomsanlag för att sjukdomen bryter ut. Man har identifierat många astmagener.

Genetiska sjukdomsanlag kombinerade med miljöfaktorer leder till att astman bryter ut. Hos barn och unga förekommer det ofta en ärftlig allergibenägenhet, men det finns även icke-allergisk astma i alla åldersgrupper.

En noggrannare specifikation av astmatyperna baseras på symtombilden och bakomliggande faktorer, till exempel allergier, åldern vid utbrottet, rökning och associerade sjukdomar. Specifikationen kan variera i olika samband och är inte entydig. Yrkesastma är astma som i huvudsak beror på exponering i arbetsmiljön.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä