Olika typer av astma

Olika typer av astma är åtminstone allergisk astma, eosinofil astma hos vuxna, astma förknippad med övervikt, neutrofil astma och astma förknippad med rökning.

Läkemedelsbehandlingen riktas in noggrannare för de olika typerna av astma. Varje typ av astma kan variera från lindrig eller periodisk till medelsvår och svår.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä