Kan du ha astma?

Du hostar och känner andnöd, kan du ha astma? Se vad du svarar på frågorna nedan.

  • Har du utdragen hosta?
  • Har du slem i lungorna?
  • Känner du andnöd eller har du ett vinande ljud i lungorna?
  • Lider du av hosta, andnöd eller slemmighet vid eller efter motion eller annan fysisk ansträngning?
  • Orsakar köld hosta, andnöd eller slem?
  • Är din näsa täppt?
  • Upplever du att symtomen ovan stör ditt liv?

Om du svarade NEJ på de flesta av frågorna ovan har du sannolikt inte astma.

Om du svarade JA på de flesta av frågorna rekommenderar vi att du kontaktar din egen hälsocentral eller en annan instans som vanligtvis vårdar dig för fortsatta utredningar.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä