Astmasymtomen

Astmasymtomen att ofta varierande. Till exempel tidpunkten på dygnet kan inverka på symtomen. Symtomen kan också förknippas med  till exempel med kall luft, allergener i inandningsluften, en luftvägsinfektion eller fysisk ansträngning.

Vad händer det vid en astmaattack?

Kring luftrören finns släta muskler som dras samman, vilket gör att luftrören blir trängre. Då kan patienten dra in luft rätt bra men har svårt att andas ut. Man talar om andtäppa. Varje person som har astma upplever andtäppan på sitt eget sätt. Vissa känner den som tryck i bröstet ("som en elefant satt på bröstet") eller till och med som bröstsmärta. Andra har en känsla av att de inte kan dra in tillräckligt med luft i lungorna. Det finns stora individuella variationer i hur lätt personer som har astma känner att luftrören dras samman. Vid en astmaattack ska patienten ta luftrörsvidgande läkemedel.

Andra sjukdomar som orsakar symtom som liknar astma

Astma är en vanlig sjukdom. Därför gör man vanligen astmaundersökningar på patienter som lider av utdragen hosta eller andnöd. Men även andra sjukdomar kan ha liknande symtom.

Hosta

De vanligaste orsakerna till utdragen hosta som fortsatt i mer än 2 månader är kroniskt obstruktiv lungsjukdom hos rökare och kronisk bronkit. Vanliga orsaker hos andra än rökare är kronisk snuva, inflammation i lungorna eller bihålorna och refluxsjukdom. Andra orsaker till hosta är klart mer sällsynta, till exempel bronkiektasi, lungvävnadens sjukdomar och tumörer.

Andnöd och dålig prestationsförmåga vid fysisk ansträngning

Astmasymtom kan orsakas av hjärtsjukdomar, till exempel kranskärlssjukdom, hjärtinsufficiens eller lungemboli, särskilt hos äldre personer. En vanlig sjukdom hos rökare är kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Yngre personer kan också ha funktionella störningar i andningen, till exempel stämbandsdysfunktion (VCD, vocal cord dysfunction) eller benägenhet till hyperventilation.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä