Astmans svårighetsgrad

Astmans svårighetsgrad fastställs i första hand utifrån hur mycket medicinering man behöver för att hålla symtomen under kontroll.

Astmans svårighetsgrad varierar från lindrig till svår. Det kan hända att man inte kan bli helt symtomfri ens med en medicinering som används enligt anvisningarna.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä